Przegląd Prawa Medycznego

Kwartalnik poświęcony prawu medycznemu i bioetyce

 

Czasopismo punktowane według wykazu MEiN: 20 pkt

przegląd prawa medycznego czasopismo prawo medyczne

Publikujemy teksty z następujących dziedzin

Prawo medyczne

Bioetyka

Przegląd Prawa Medycznego na liście ERIH PLUS

Z ogromną przyjemnością informujemy, że “Przegląd Prawa Medycznego” został wpisany na listę ERIH PLUS. Obecnie czekamy również na ewaluację i włączenie do listy “Web of Science” o czym, mamy nadzieję, będziemy mogli Państwa wkrótce poinformować.

Więcej

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

Uniwersytet Warszawski  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filozofii oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych zaprasza na roczne, płatne Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Studium przeznaczone jest dla osób, które ukończyły studia wyższe. Liczymy w szczególności na udział prawników, lekarzy, członków organów odpowiedzialności zawodowej (sądów lekarskich, rzeczników odpowiedzialności zawodowej, członków komisji lekarskich, komitetów etycznych, […]

Więcej

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa medycznego gorąco zapraszamy do udziału w Podyplomowym Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim. Wszelkie informacje znajdziecie państwo na stronie Studium: link: http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/oferta/studia-podyplomowe/podyplomowe-studium-prawa-medycznego-bioetyki-i-socjologii-medycyny/ Ogłoszenie:

Więcej

Powitanie

 Kwartalnik “Przegląd Prawa Medycznego” stanowi kontynuację merytoryczną kwartalnika “Prawo i Medycyna”, którego ukazywanie się przerwała tragiczna śmierć Wydawcy w lutym 2018 r. Dla zachowania zgromadzonego w orbicie “Prawa i Medycyny” kapitału intelektualnego zespół redakcyjny w poszerzonym składzie zadecydował o podjęciu działalności naukowej i badawczej pod nową nazwą.             “Przegląd”, nawiązuje do linii programowej poprzednika i […]

Więcej

Rada Programowa

Przewodniczący 

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Marek Balicki – Ministerstwo Zdrowia

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki – em. prof. WUM

prof. dr hab. Barbara Górnicka WUM

prof. dr hab. Marcin Gruchała GUM

prof. dr hab. Paweł Krajewski WUM

prof. dr hab. Marek Krawczyk WUM

prof. dr hab. Tomasz Pasierski WUM

prof. dr hab. Leszek Pączek WUM

prof. dr hab. Robert Rejdak UML

prof. dr hab. Piotr Rutkowski Narodowy Instytut Onkologii

dr Tadeusz Urban ŚIL

prof. dr hab. Andrzej Witek ŚUM

prof. dr hab. Paweł Włodarski WUM

dr Anna Alichniewicz UM w Łodzi

prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska em. prof. UŚ

prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska US, PUM

prof. dr hab. Adam Górski UJ

prof. dr hab. Leszek Kubicki em. prof. PAN

prof. dr hab. Agnieszka Liszewska UŁ

prof. dr hab. Teresa Mróz UwB

prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz em. prof. UMK

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer AWF Warszawa

prof. dr hab. Zbigniew Szawarski em. prof. UW

prof. dr hab. Małgorzata Świderska WSAiB w Gdyni

prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski em. prof. UW

prof. dr hab. Eleonora Zielińska em. prof. UW

Redakcja

DR HAB. MARIA BORATYŃSKA

REDAKTOR NACZELNY

Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 
 
 

PROF. DR HAB. AGNIESZKA CUDNOCH-JĘDRZEJEWSKA

REDAKTOR DS. MEDYCZNYCH

Warszawski Uniwersytet Medyczny

DR JOANNA RÓŻYŃSKA

REDAKTOR DS. BIOETYCZNYCH

Uniwersytet Warszawski

DR HAB. WOJCIECH MACHAŁA

REDAKTOR DS. PRAW AUTORSKICH

Uniwersytet Warszawski

Redaktorzy naukowi

DR HAB. MARIA BORATYŃSKA

Uniwersytet Warszawski

DR HAB. PRZEMYSŁAW KONIECZNIAK

Uniwersytet Warszawski

DR HAB. WOJCIECH MACHAŁA

Uniwersytet Warszawski

DR Jacek Malczewski

Uniwersytet Jagielloński

DR JOANNA RÓŻYŃSKA

Uniwersytet Warszawski

MGR WOJCIECH ROŻDŻEŃSKI

SEKRETARZ REDAKCJI

Uniwersytet Warszawski

MGR BARBARA KRZYŻEWSKA

MARKETING & PR

Uniwersytet Warszawski

MGR MARTA PUŚCION

REDAKTOR JĘZYKOWY

Uniwersytet Warszawski

Maciej Ganczar

REDAKTOR JĘZYKOWY

Warszawski Uniwersytet Medyczny

DR Antonina Doroszewska

DZIAŁ PROMOCJI

Warszawski Uniwersytet Medyczny

MGR INŻ. KRZYSZTOF KRASUSKI

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

Informacje dla autorów

Kontakt

Redakcja Przeglądu Prawa Medycznego

Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

e-mail: redakcja@przegladprawamedycznego.pl

Wydawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

NIP: 5250005828

REGON: 000288917

ISSN: 2657-8573

ISSN Online: 2719-3748

MEiN: 20 pkt.