Przegląd Prawa Medycznego

Kwartalnik poświęcony prawu medycznemu i bioetyce

przegląd prawa medycznego czasopismo prawo medyczne

Publikujemy teksty z następujących dziedzin

Prawo medyczne

Bioetyka

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny

Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa medycznego gorąco zapraszamy do udziału w Podyplomowym Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim. Wszelkie informacje znajdziecie państwo na stronie Studium: link: http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/oferta/studia-podyplomowe/podyplomowe-studium-prawa-medycznego-bioetyki-i-socjologii-medycyny/ Ogłoszenie:

Więcej

Powitanie

 Kwartalnik “Przegląd Prawa Medycznego” stanowi kontynuację merytoryczną kwartalnika “Prawo i Medycyna”, którego ukazywanie się przerwała tragiczna śmierć Wydawcy w lutym 2018 r. Dla zachowania zgromadzonego w orbicie “Prawa i Medycyny” kapitału intelektualnego zespół redakcyjny w poszerzonym składzie zadecydował o podjęciu działalności naukowej i badawczej pod nową nazwą.             “Przegląd”, nawiązuje do linii programowej poprzednika i […]

Więcej

Rada Programowa

Przewodniczący 

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

dr Marek Balicki

prof. dr hab. Zbigniew Czernicki

prof. dr hab. Jan Doroszewski

prof. dr hab. Barbara Górnicka

prof. dr hab. Marcin Gruchała

prof. dr hab. Paweł Krajewski

prof. dr hab. Marek Krawczyk

prof. dr hab. Tomasz Pasierski

prof. dr hab. Leszek Pączek

prof. dr hab. Robert Rejdak

prof. dr hab. Wojciech Rokita

prof. dr hab. Piotr Rutkowski

dr Tadeusz Urban

prof. dr hab. Andrzej Witek

prof. dr hab. Paweł Włodarski

dr Anna Alichniewicz

prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska

prof. dr hab. Adam Górski

prof. dr hab. Leszek Kubicki

prof. dr hab. Agnieszka Liszewska

prof. dr hab. Teresa Mróz

prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

prof. dr hab. Zbigniew Szawarski

prof. dr hab. Małgorzata Świderska

prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski

prof. dr hab. Eleonora Zielińska

Redakcja

dr hab. Maria Boratyńska

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

Redaktor ds. medycznych

dr Joanna Różyńska

Redaktor ds. bioetycznych

dr hab. Wojciech Machała

Redaktor ds. praw autorskich

Redaktorzy naukowi

dr hab. Maria Boratyńska

dr hab. Przemysław Konieczniak

dr hab. Wojciech Machała

dr Jacek Malczewski

dr Joanna Różyńska

Maciej Ganczar

Redaktor językowy

dr Antonina Doroszewska

Dział promocji

mgr inż. Krzysztof Krasuski

Redaktor statystyczny

mgr Wojciech Rożdżeński

Redaktor techniczny

mgr Barbara Krzyżewska

Marketing & PR

Informacje dla autorów

Kontakt

Redakcja Przeglądu Prawa Medycznego

Wydział Lekarski

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

e-mail: redakcja@przegladprawamedycznego.pl

Wydawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

NIP: 5250005828

REGON: 000288917

ISSN: 2657-8574

ISSN Online: 2719-3748