Przegląd Prawa Medycznego 3/2020 (5)

50,00 

SKU: 90200005 Kategoria:

Opis

Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Uniwersytet Śląski

Esej o szkodliwych i potrzebnych zmianach przepisów wyznaczających odpowiedzialność karną lekarza


Dr Justyna Holocher

Dr Urszula Kosielińska-Grabowska

Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie

Udoskonalanie człowieka. Uwagi na marginesie przypadku udoskonalonego lekarza


Mgr Marcin Ejsmont

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Przywilej produkcyjny (SPC MW) i jego wpływ na interes społeczny w zakresie zdrowia publicznego

 

Mgr Marlena Drapalska-Grochowicz

Uniwersytet Śląski

O tym jak ustawodawca ujmuje bliskie relacje w polskim prawie medycznym
Dr hab. Maria Boratyńska

Uniwersytet Warszawski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kontraktowe i pozakontraktowe elementy opieki medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego


ORZECZNICTWO

Dr Jan Ciechorski,  

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. IV CSK 126/13