Przegląd Prawa Medycznego 1/2019

50,00 

SKU: 90200001 Kategoria:

Opis

Przegląd Prawa Medycznego 1/2019

 

Spis treści

 

Prof. UMK dr hab. Małgorzata Świderska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zgoda na ujawnienie tajemnicy lekarskiej w przepisach prawa medycznego (po nowelizacji)

 

Prof. UŚ dr hab. Olga Sitarz

Uniwersytet Śląski

Granice kryminalizacji zachowań związanych z komercjalizacją obrotu komórkami, tkankami i narządami

 

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

Uniwersytet Śląski,

Dr Tadeusz Urban

Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej

Ile waży słowo? O kosztach złego doboru biegłych sądowych

 

Dr Kinga Bączyk-Rozwadowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z porodem

 

Dr hab. Maria Boratyńska

Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Biegłość manualna jako czynnik należytej staranności lekarskiej.

O wkłuciu centralnym, torakotomii i położniku, który nie używał kleszczy

 

Dr Jan Ciechorski

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wskutek przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego – analiza przypadku

 

ORZECZNICTWO

 

Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 4 maja 2017 r., I ACa 1396/16

 

Dr Natalia Karczewska-Kamińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2015 r., I ACa 973/13