Ciechorski, Jan. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 9 Lipca 2015 r., Sygn. I CSK 524/14”. Przegląd Prawa Medycznego 1, no. 2 (luty 26, 2020). Udostępniono sierpień 11, 2020. https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/17.