Pałczyńska, A., i D. Pawłowska. „Sprawozdanie Z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «MEDiacja»”. Przegląd Prawa Medycznego, t. 2, nr 1, lipiec 2020, https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/28.