[1]
J. Malczewski, „Prawo do śmierci po wyroku Sądu Najwyższego Kanady w sprawie Carter (2015)”, PPM, t. 1, nr 2, grudz. 2019.