Pałczyńska, A. i Pawłowska, D. (2020) „Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej «MEDiacja»”, Przegląd Prawa Medycznego, 2(1). Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/28 (Udostępniono: 28październik2020).