Pałczyńska, Aleksandra, i Daniela Pawłowska. 2020. „Sprawozdanie Z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «MEDiacja»”. Przegląd Prawa Medycznego 2 (1). https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/28.