Kubiak, R. (2021). Odpowiedzialność karna biegłego lekarza za przedstawienie fałszywej opinii. Przegląd Prawa Medycznego, 2(2), 5-35. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/31