Pałczyńska, A., & Pawłowska, D. (2020). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „MEDiacja”. Przegląd Prawa Medycznego, 2(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/28