Malczewski, J. (2019). Prawo do śmierci po wyroku Sądu Najwyższego Kanady w sprawie Carter (2015). Przegląd Prawa Medycznego, 1(2). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/15