(1)
Pałczyńska, A.; Pawłowska, D. Sprawozdanie Z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „MEDiacja”. PPM 2020, 2.