Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2015 r., sygn. I ACa 336/15

Autor

  • Jan Ciechorski Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Słowa kluczowe:

-

Abstrakt

Odpowiedzialność odszkodowawcza za krzywdę wyrządzoną pacjentowi przez szpital przed reformą opieki zdrowotnej z 1998 r. ponosi Skarb Państwa, nie zaś podmiot leczniczy powstały w wyniku przekształcenia ówczesnego szpitala. W tamtym okresie lekarze (personel medyczny) byli traktowani jak funkcjonariusze publiczni, a odpowiedzialność Skarbu Państwa była ponoszona jednolicie za zakres imperium, jak i dominium. Nie jest dopuszczalne mieszanie współczesnego charakteru opieki medycznej z twierdzeniami opartymi na przepisach z daty wyrządzenia szkody. Konieczne jest stosowanie przepisów z czasu zdarzenia powodującego szkodę. Jednakże nawet w obecnym stanie prawnym nie można przymusowej hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym uznawać za działalność usługową (w ramach świadczenia usług nie jest dopuszczalne pozbawienie wolności, czy zastosowanie przymusu bezpośredniego), a wyłącznie jako wykonywanie władzy publicznej. Takie umieszczenie bez zgody następuje nie tylko w interesie danej osoby, ale również w interesie publicznym.

Bibliografia

E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006

Z. Banaszczyk, O odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentom szpitali psychiatrycznych, “Prawo i Medycyna” 4/2015

Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2012

J. Ciechorski, Odpowiedzialność odszkodowawcza szpitala psychiatrycznego za działania władcze na podstawie art. 417 k.c., “Prawo i Medycyna” 2/2015,

J. Ciechorski,, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2013 r, sygn. I ACa 852/12, “Prawo i Medycyna” 3-4/2014,

B. Janiszewska, A. Wnukiewicz – Kozłowska, O odszkodowawczych aspektach hospitalizacji psychiatrycznej, “Prawo i Medycyna” 2/2016

N. Karczewska – Kamińska, Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta, Warszawa 2018.

M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie artykułu 77 Konstytucji, [w] Odpowiedzialność władzy publicznej za szkodą wyrządzoną w świetle artykułu 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2000

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-01-14

Jak cytować

Ciechorski, J. (2021). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2015 r., sygn. I ACa 336/15. Przegląd Prawa Medycznego, 2(2). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/37