Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „MEDiacja”
Dostęp przez subskrypcję PDF

Słowa kluczowe

konferencja
mediacja conference
mediation

Jak cytować

Pałczyńska, A., & Pawłowska, D. (2020). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „MEDiacja”. Przegląd Prawa Medycznego, 2(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/28
Dostęp przez subskrypcję PDF

Bibliografia

-

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 Array