Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. I ACa 838/16

Autor

  • Jan Ciechorski Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu

Słowa kluczowe:

I ACa 838/16

Bibliografia

M. Rylski, Równość i sprawiedliwość w prawie pracy – rozważania na tle art. 120 k.p. cz. II, PiZS 2015 nr 10, s. 2 – 12).

M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, PiP 2008 nr 9, s. 3 – 15.

A. Fiutak, Prawo w medycynie, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 110 – 111.

J. Ciechorski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. I ACa 1681/13, OSP 2016 nr 2,

J. Ciechorski,, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2012 r., sygn. IV CSK 373/12, PiM 2016 nr 1,

T. Pawłowski, A. Kiejna, J. Rymaszewska, Hospitalizacja bez zgody jako źródło odczuwania przymusu, Psychiatria Polska 2005 nr 1.

J. Ciechorski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 2014 r., sygn. I ACa 834/13, PiM 2015 nr 1.

B. Janiszewska, Zgoda na udzielanie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013, s. 331.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-07-03

Jak cytować

Ciechorski, J. (2020). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. I ACa 838/16. Przegląd Prawa Medycznego, 2(1). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/27