Kilka uwag o prawach pacjenta w przepisach ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Dostęp przez subskrypcję PDF

Słowa kluczowe

prawa pacjenta
uczniowie students
patient's rights

Jak cytować

Świderska, M. (2019). Kilka uwag o prawach pacjenta w przepisach ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. Przegląd Prawa Medycznego, 2(2). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/ojs/index.php/ppm/article/view/18

Abstrakt

-

Dostęp przez subskrypcję PDF

Bibliografia

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XII, Toruń 2019, s. 409;

J. Haberko [w] J. Haberko, J. Uhrynowska-Tyszkiewicz. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, Warszawa 2014, s. 67;

A. Wojcieszak, Forma sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, Medyczna Wokanda 7/2015, s. 196.

N. Karczewska-Kamińska, Przy-mus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta, Warszawa 2018, s. 197-206;

M. Boratyńska, Szczepienia ochronne małoletnich a wykonywanie władzy rodzi-cielskiej. Uwagi na tle wyro-ku NSA, Prawo i Medycyna 3-4/2013, s. 74.

P. Sobolewski [w] System Prawa Medycznego, Instytucje prawa medycznego, (wyd. CH Beck 2018) tom 1, s. 418 i n.;

M. Nesterowicz, Glosa do wyroku SN z 11 kwietnia 2006 r., I CSK 191/05, Pra-wo i Medycyna 3/2007, s. 146 i n.;

M. Świderska, Forma zgody na zabieg medyczny, PiM 2/2007, s. 57.

M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 286.

M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 95 i n.

M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, To-ruń 2008, r. 59 i n.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2019 Array