Zespół redakcyjny

Rada Programowa

Przewodniczący

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

 

Medycyna

dr Marek Balicki, prof. dr hab. Zbigniew Czernicki, prof. dr hab. Jan Doroszewski, prof. dr hab. Barbara Górnicka, prof. dr hab. Marcin Gruchała, prof. dr hab. Paweł Krajewski, prof. dr hab. Marek Krawczyk, prof. dr hab. Tomasz Pasierski, prof. dr hab. Leszek Pączek, prof. dr hab. Robert Rejdak, prof. dr hab. Wojciech Rokita, prof. dr hab. Piotr Rutkowski, dr Tadeusz Urban, prof. dr hab. Andrzej Witek, prof. dr hab. Paweł Włodarski,

 

Prawo i etyka

dr Anna Alichniewicz, prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Adam Górski, prof. dr hab. Leszek Kubicki, prof. dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. dr hab. Teresa Mróz, prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, prof. dr hab. Alicja Przyłuska – Fiszer, prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. dr hab. Małgorzata Świderska, prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. dr hab. Eleonora Zielińska

 

Redaktor naczelny

dr hab. Maria Boratyńska

 

Redaktor ds. medycznych

prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

 

Redaktor ds.bioetycznych

dr Joanna Różyńska

 

Redaktor ds. praw autorskich

dr hab. Wojciech Machała

 

Redaktorzy naukowi

dr hab. Maria Boratyńska, dr hab. Przemysław Konieczniak, dr hab. Wojciech Machała, dr Jacek Malczewski, dr Joanna Różyńska,

 

Redaktor językowy

Maciej Ganczar

 

Dział promocji

dr Antonina Doroszewska

 

Redaktor statystyczny

mgr inż. Krzysztof Krasuski

 

Redaktor techniczny

mgr Wojciech Rożdżeński