Kontakt

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Redakcja Przeglądu Prawa Medycznego
Wydział Lekarski
Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Maria Boratyńska

Wsparcie techniczne

Wojciech Rożdżeński