1.
Sitarz O. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19. PPM [Internet]. 4 październik 2021 [cytowane 27 wrzesień 2023];3(1-2):237-50. Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126