1.
Różyńska J, Chańska W, Łuków P, Zielińska E, Chyrowicz B, Karkowska D, i in. Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016). PPM [Internet]. 23 sierpień 2021 [cytowane 17 lipiec 2024];3(1-2):5-39. Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/121