Sitarz, Olga. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 4 Marca 2020 r., IV KK 221/19”. Przegląd Prawa Medycznego 3, no. 1-2 (sierpień 23, 2021): 237–250. Udostępniono czerwiec 19, 2024. https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126.