Drapalska-Grochowicz, M. „O Tym Jak Ustawodawca Ujmuje Bliskie Relacje W Polskim Prawie Medycznym”. Przegląd Prawa Medycznego, t. 2, nr 3, kwiecień 2021, https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/71.