Boratyńska, M. „Kontraktowe I Pozakontraktowe Elementy Opieki Medycznej W Ramach Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego”. Przegląd Prawa Medycznego, t. 2, nr 3, kwiecień 2021, https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/70.