Sitarz, O. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 4 Marca 2020 r., IV KK 221/19”. Przegląd Prawa Medycznego, t. 3, nr 1-2, sierpień 2021, s. 237-50, https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126.