Rożdżeński, W. „Wykorzystanie Instytucji Kurateli Dla Osoby niepełnosprawnej Dla Realizowania czynności właściwych pełnomocnictwu Zdrowotnemu”. Przegląd Prawa Medycznego, t. 3, nr 1-2, sierpień 2021, s. 121-69, https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/124.