Konieczniak, Przemysław. „Eksperyment Medyczny – Sytuacja Prawna Po Nowelizacji Ustawy Lekarskiej”. Przegląd Prawa Medycznego, t. 3, nr 1-2, sierpień 2021, s. 79-120, https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/123.