Różyńska, Joanna, i in. „Konflikt interesów W Praktyce zawodów Medycznych – Rekomendacje Komisji Do Spraw Etyki W Ochronie Zdrowia (2013–2016)”. Przegląd Prawa Medycznego, t. 3, nr 1-2, sierpień 2021, s. 5-39, https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/121.