[1]
M. Drapalska-Grochowicz, „O tym jak ustawodawca ujmuje bliskie relacje w polskim prawie medycznym”, PPM, t. 2, nr 3, kwi. 2021.