[1]
M. Boratyńska, „Kontraktowe i pozakontraktowe elementy opieki medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”, PPM, t. 2, nr 3, kwi. 2021.