[1]
J. Ciechorski, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. IV CSK 126/13”, PPM, t. 2, nr 3, kwi. 2021.