[1]
O. Sitarz, „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19”, PPM, t. 3, nr 1-2, s. 237–250, sie. 2021.