[1]
W. Rożdżeński, „Wykorzystanie instytucji kurateli dla osoby niepełnosprawnej dla realizowania czynności właściwych pełnomocnictwu zdrowotnemu”, PPM, t. 3, nr 1-2, s. 121–169, sie. 2021.