[1]
J. Różyńska, „Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016)”, PPM, t. 3, nr 1-2, s. 5–39, sie. 2021.