Dukiet-Nagórska, T. (2021) „Esej o szkodliwych i potrzebnych zmianach przepisów wyznaczających odpowiedzialność karną lekarza ”, Przegląd Prawa Medycznego, 2(3). Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/74 (Udostępniono: 14 czerwiec 2021).