Ejsmont, M. (2021) „Przywilej produkcyjny (SPC MW) i jego wpływ na interes społeczny w zakresie zdrowia publicznego”, Przegląd Prawa Medycznego, 2(3). Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/72 (Udostępniono: 14 czerwiec 2021).