Drapalska-Grochowicz, M. (2021) „O tym jak ustawodawca ujmuje bliskie relacje w polskim prawie medycznym”, Przegląd Prawa Medycznego, 2(3). Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/71 (Udostępniono: 14 czerwiec 2021).