Boratyńska, M. (2021) „Kontraktowe i pozakontraktowe elementy opieki medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”, Przegląd Prawa Medycznego, 2(3). Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/70 (Udostępniono: 26 lipiec 2021).