Ciechorski, J. (2021) „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. IV CSK 126/13”, Przegląd Prawa Medycznego, 2(3). Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/69 (Udostępniono: 14 czerwiec 2021).