Sitarz, O. (2021) „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19”, Przegląd Prawa Medycznego. Warszawa, 3(1-2), s. 237–250. Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).