Rożdżeński, W. (2021) „Wykorzystanie instytucji kurateli dla osoby niepełnosprawnej dla realizowania czynności właściwych pełnomocnictwu zdrowotnemu”, Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), s. 121–169. Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/124 (Udostępniono: 28 listopad 2021).