Konieczniak, P. (2021) „Eksperyment medyczny – sytuacja prawna po nowelizacji ustawy lekarskiej”, Przegląd Prawa Medycznego. Warszawa, 3(1-2), s. 79–120. Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/123 (Udostępniono: 27 wrzesień 2023).