Różyńska, J. (2021) „Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016)”, Przegląd Prawa Medycznego. Warszawa, 3(1-2), s. 5–39. Dostępne na: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/121 (Udostępniono: 17 lipiec 2024).