Drapalska-Grochowicz, Marlena. 2021. „O Tym Jak Ustawodawca Ujmuje Bliskie Relacje W Polskim Prawie Medycznym”. Przegląd Prawa Medycznego 2 (3). https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/71.