Sitarz, Olga. 2021. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 4 Marca 2020 r., IV KK 221/19”. Przegląd Prawa Medycznego 3 (1-2). Warszawa:237-50. https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126.