Różyńska, Joanna, Weronika Chańska, Paweł Łuków, Eleonora Zielińska, Barbara Chyrowicz, Dorota Karkowska, i Jan Hartman. 2021. „Konflikt interesów W Praktyce zawodów Medycznych – Rekomendacje Komisji Do Spraw Etyki W Ochronie Zdrowia (2013–2016)”. Przegląd Prawa Medycznego 3 (1-2). Warszawa:5-39. https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/121.