SITARZ, O. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2020 r., IV KK 221/19. Przegląd Prawa Medycznego, Warszawa, v. 3, n. 1-2, p. 237–250, 2021. Disponível em: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/126. Acesso em: 5 grudz. 2023.