Ciechorski, J. (2021). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. IV CSK 126/13. Przegląd Prawa Medycznego, 2(3). Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/69