Wojnarowska, J. (2021). Sprawozdanie z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Forum Prawa Medycznego: Prawo i etyka świata cyfrowego”. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 273–289. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/129