Konieczniak, P. (2021). Eksperyment medyczny – sytuacja prawna po nowelizacji ustawy lekarskiej. Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 79–120. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/123