Różyńska, J., Chańska, W., Łuków, P., Zielińska, E., Chyrowicz, B., Karkowska, D., & Hartman, J. (2021). Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016). Przegląd Prawa Medycznego, 3(1-2), 5–39. Pobrano z https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/121